poniedziałek, 2 maja 2011

Osama bin Laden nie żyje. Alleluja!

Wczorajsza śmierć Osamy bin Ladena oczywiście nie powstrzyma wyznawców islamu przed kontynuacją kulturowo/religijnej krucjaty. Mimo to naszą reakcją na ten fakt powinna być... radość!

Księga Apokalipsy mówi, że nadejście Bożego sądu nad Wielką Wszetecznicą jest powodem wielkiej radości wśród licznego tłumu w niebie:

(1) Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, (2) gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił na niej krew sług swoich. (3) I rzekli po wtóre: Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. (4) I upadło dwudziestu czterech starców, i cztery postacie, i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja! (5) A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie, mali i wielcy. - Objawienie 19:1-5

Powinniśmy pragnąć bycia policzonymi za sprawiedliwych przed Bogiem. Powinniśmy pragnąć sprawiedliwości nie tylko w aspekcie wiecznym, ale i doczesnym. Śmierć bin Ladena jest wyrokiem za zbrodnie, których dokonał - dokonanym przez zaatakowany przez niego kraj 11 września 2001 r.

Już od pierwszej księgi Biblii Bóg żąda krwi człowieka, który z premedytacją morduje bliźniego. Nic w samym Piśmie Św. nie wskazuje na to, że Bóg się rozmyślił i zmienił zdanie w tej kwestii: Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. - Rodzaju 9:6

Zatem dziękujmy Bogu za to, że sprawiedliwość została wymierzona, a świat został uwolniony od kolejnego zbrodniarza. Alleluja!

"Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości" - Ew. Mateusza 5:6


"Gdy sprawiedliwym dobrze się powodzi, miasto się raduje; a gdy giną nieprawi, panuje wesele" - Przypowieści Salomona 11:10


"Sprawiedliwy raduje się, gdy się wymierza sprawiedliwość, lecz na złoczyńców pada strach". - Przypowieści Salomona 21:15