poniedziałek, 13 czerwca 2011

Pięćdziesiątnica jest świętem ewangelizacji

Pięćdziesiątnica jest świętem ewangelizacji. Jest wyposażeniem uczniów Jezusa w moc Ducha Św. i Jego prezenty. Święto Zesłania Ducha Św. jest świętem siewców Bożego Słowa, pracowników na roli Pańskiej podejmujących wysiłki aby wypełnić nakaz Pański. Jest odpowiedzią na modlitwę Jezusa w której prosił aby posłać robotników na pole – Łk 10:2. Jeśli zatem jesteśmy aktywnie zaangażowani na polu ewangelizacji – jest to nasze święto i mamy prawo do przyjmowania życzeń :)

Świętowanie Pięćdziesiątnicy przypomina nam co powinniśmy widzieć kiedy patrzmy na niewierzący świat. Powinniśmy wiedzieć rolę, na którą posyła nas Pan. I nie posyła nas samych, bezbronnych. Posyła nas odzianych w Jego moc. Miejmy postawę rolnika patrzącego na pole. Jest on w stanie rozpoznać, w jakim stanie jest to co zasiał. Nie podchodzi do kiełkującego ziarna i nie mówi: "No dalej, prędko! Rośnij!" Nuże!". Nie powinniśmy się zbytnio wtrącać, być nerwowi w sianiu i oczekiwaniu na plony.