środa, 20 lipca 2011

O diabłach

"Jeśli chodzi o diabły, istnieją dwa równie wielkie, choć przeciwstawne sobie błędy, w które może popaść nasze pokolenie. Jednym z nich jest niewiara w ich istnienie. Drugim - wiara połączona z niezdrowym zainteresowaniem nimi. Oni sami są jednakowo zadowoleni z obu błędów i z jednakową radością witają zarówno materialistę, jak i magika". (C. S. Lewis, The Screwtaope Letters, New York, Macmillan, 1961, s. 3.)