środa, 28 września 2011

Czy w Wieczerniku Chrystus ustanowił Mszę Św.?

1. Jezus obchodził z uczniami Wieczerzę Paschalną w czwartek, dzień PRZED swoją śmiercią.

2. Według Kościoła Rzymskokatolickiego ustanowił w ten sposób Mszę Św. oraz Eucharystię.

3. Pierwsza Msza Św. miała TO SAMO znaczenie co każda następna sprawowana w Kościele od tamtej pory.

4. Oznacza to, że wg KRK Jezus złożył bezkrwawą ofiarę PRZED swoją śmiercią na Golgocie uobecniając ją w Wieczerniku. Wg KRK Msza Św. jest bowiem TĄ SAMĄ ofiarą co złożona na krzyżu, składaną z bezkrwawy sposób.

5. Pismo Św. naucza jednak, że ofiara Chrystusa została złożona na Golgocie i to właśnie tam, a nie w Wieczerniku dokonało się odkupienie. To na Krzyżu, nie podczas Wieczerzy Paschalnej Chrystus zawołał: "Wykonało się!".

6. Dlatego Wieczerza Paschalna (ustanowienie komunii) NIE MOGŁA mieć takiego znaczenia, jakie przypisuje jej Kościół Rzymskokatolicki. Ofiara nie była jeszcze złożona. Zrozumienie Wieczernika w KRK nie tylko pomniejsza wartość, wyjątkowość i niepowtarzalność ofiary Zbawiciela na krzyżu. Wprowadza także zamęt i niezrozumienie wokół istoty Eucharystii.

7. Uczta Paschalna nie była więc najświętszą ofiarą. Raczej na jej kanwie nasz Pan ustanowił sakrament Komunii, w którym duchowo odżywia, karmi nas Swoim Ciałem i Krwią ilekroć spożywamy Chleb oraz pijemy Wino.