czwartek, 15 września 2011

Pozabiblijne źródła

(12) Jeden z nich, ich własny wieszcz powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. - Tytus 1:12

Apostoł Paweł podczas głoszenia ewangelii odwoływał się do pism, stwierdzeń niechrześcijan, źródeł pozabiblijnych. Powyżej cytuje poetę z szóstego wieku przed Chrystusem – Epimenidesa, który pochodził z Krety.

Nie był "twardogłowym" chrześcijaninem, który twierdzi „ja czytam tylko Biblię i nic więcej”. Poznawał raczej przekonania innych o czym możemy czytać choćby w Dz.Ap. 17 gdzie wykazuje się wiedzą nt. bóstw i filozofii Greków. Używał jednak tej wiedzy by wskazywać na Chrystusa. Nie były one autorytetem apostoła, ale stanowiły pomocne narzędzia do głoszenia ewangelii. Uczmy się tego.