czwartek, 29 września 2011

Rozpoznaj Ciało Pańskie

Chrystus ustanowił sakrament Wieczerzy Pańskiej, do której zaprasza wszystkich swoich uczniów ( "pijcie z niego WSZYSCY" - Mt 26:27). Kościół, który wyklucza z komunii uczniów Jezusa z powodu niskiego wieku, IQ, umysłowego upośledzenia, wątpiącego serca, odmiennego zrozumienia istoty chleba i wina jest winny grzechu skupionych na sobie Koryntian: "nie rozpoznawania Ciała Pańskiego" (1 Koryntian 11:29). Stawianie wokół Stołu płotu odgradzającego chleb i wino od innych chrześcijan jest zupełnym rozminięciem się z istotą Komunii, a więc społecznością (całej) rodziny Bożej z jej Głową na sakramentalnej uczcie będącej zapowiedzią tej eschatologicznej.