sobota, 19 listopada 2011

Relatywiści wierzą w prawdy absolutne

"Absolutny relatywizm jest możliwy jedynie wtedy, jeśli jego zwolennicy wyłączą się z reguł, które narzucają wszystkim innym" (Peter Berger)

"Przypuśćmy, że prawdą jest, że gdybym urodził się w Maroku, w rodzinie muzułmańskiej, a nie w Michigan, w rodfzinie chrześcijańskiej, moje wierzenia byłyby zupełnie inne. Jednak ta sama prawda dotyczy pluralisty... Gdyby pluralista urodził się w Maroku, prawdopodobnie nie byłby pluralistą. Czy to znaczy, że wierzenia pluralisty zostały wzbudzone w nim w wyniku mało wiarygodnego procesu rozwoju wierzeń?" (Alvin Platinga)

Platinga i Berger podnoszą ten sam argument. Nie można powiedzieć: "wszystkie twierdzenia o religii są uwarunkowane historycznie z wyjątkiem tego, które właśnie wypowiadam." Jeśli ktoś twierdzi, że nikt nie jest w stanie określić, które wierzenia są prawdziwe, a które fałszywe, dlaczego mielibyśmy wierzyć jego słowom?

Timothy Keller, Bóg. Czy są powody aby wierzyć? wyd. Friendly Books, Starogard Gdański 2010, s. 39