czwartek, 22 grudnia 2011

Nie bądź głupi

Mądrość wg Pisma Św. rozpoczyna się od bojaźni Bożej.

Przypowieści Salomona 1:7 - "Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością" oraz 9:10 - "Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum"

Mądrość wg Pisma Św. to umiejętność odróżniania dobra od zła i wybieranie tego pierwszego. Jest więc ona powiązana ze znajmością Boga i bojaźnią przed Nim. Głupcy gardzą Bogiem. Sądzą, że nie potrzebują Jego mądrości, utrzymania, błogosławieństwa, przebaczenia, łaski. Głupiec sądzi, że jest samowystarczalny. Dlatego Psalmista w Ps 14 mówi: Głupi rzekł w sercu swoim: nie ma Boga. Nie zaś: nie wiem co jest stolicą Islandii. Wielu mądrych nie wie co jest stolicą Islandii ponieważ Biblii mądrość i głupota są kategoriami moralnymi.

(6) Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, (7) zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, (8) który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi (9) o zmierzchu, pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku.(Przypowieści Salomona 7:4-9)

Biblia nazywa młodzieńca nierozumnym mimo iż mógł mieć całkiem wysoki IQ. Jest jednak nierozumny ponieważ podąża na zniszczenie własnej duszy igrając z seksualną pokusą i dając się jej schwytać. Jeśli oglądasz pornografię Biblia mówi, że nie tylko niszczysz swoją wolę i duszę, ale i mówi, że jesteś głupi. Jeśli opuszczasz niedzielne nabożeństwa to nie tylko unikasz spotkania z Bogiem i Jego rodziną, ale i jesteś głupi opuszczając miejsce, w którym powinieneś być w niedzielny poranek. Jeśli nie zważasz na nauczanie Pisma w dziedzinie zarządzania pieniędzmi, używek, życia rodzinnego to jesteś głupi. Dlaczego? Dlatego, że niszczysz swoje życie, a w przypadku grzechu niszczysz swoją wieczność.

W kontraście do tego mądry jest pokorny i ucieka od zła: Mądry się boi, od złego ucieka, a głupi się unosi, czuje się pewnym (Przypowieści Salomona 14:16). Głupiec zaś nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich decyzji, swojej głupoty. Nie jest zdolny do refleksji wykraczającej poza dzień dzisiejszy. Jutro, za rok, wieczność nie istnieją dla niego, lekceważy Bożą mądrość.

Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć (Przypowieści Salomona 8:35).