środa, 18 stycznia 2012

Użyteczność i sens życia

"Jeśli ktoś odrzuca istnienie Boga i życie po śmierci jako zbyt wątpliwe (...) musi odpowiedzieć sobie, jaką użyteczność ma życie. Jeśli śmierć jest końcem wszystkiego, jeśli nie muszę dążyć ku dobremu ani bać się złego, to muszę zapytać siebie, po co tu jestem i jak powinienem zachować się w tych okolicznościach. Odpowiedź jest oczywista, lecz tak nieprzyjemna, że większość nie che się z nią zmierzyć. Nic nie nadaje życiu znaczenia,a (zatem) życie nie ma sensu".

Somerset Maugham, The Summing Up