sobota, 7 stycznia 2012

Wiara widzi więcej

(29) Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, (30) gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje, (31) które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów: (32) Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego. - Ew. Łukasza 2:29-32

Stary Symeon biorąc na ręce małego Jezusa widział coś więcej niż małego, bezbronnego bobasa. Wyznał, że jego oczy widziały "zbawienie twoje". Biblijna wiara spogląda poza to co widzą oczy. Nie zaprzecza temu co człowiek widzi, ale dostrzega więcej niż oczy. Wiara prowadzi do poznania i zrozumienia bowiem nawrócenie łączy się faktem iż Bóg zdejmuje z naszych oczu zasłonę i otwiera nasze uszy. Leczy naszą ślepotę, głuchotę oraz zatwardziałość serc (Dz. Ap. 26:17).

W Piśmie Świętym mamy wiele przykładów spoglądania wiarą poza to co widzą oczy. W Ewangelii Jana 1:42 Jezus patrząc na Piotra dostrzegał Skałę, Opokę kościoła i tak go nazwał. Nasz Pan w swojej hańbiącej śmierci na krzyżu dostrzegał wywyższenie (Jn 12:32) i zwycięstwo (Jn 16:33).


Wiara dostrzega triumf w rzeczach, które światu jawią się jako klęska. Bóg zmieniał i zmienia świat poprzez wierną resztkę. W dodatku prześladowaną i rozproszoną. Kiedy kościół wydaje się być w odwrocie, a krew męczenników jest przelewana z powodu ich wiary Chrystusa Bóg czyni z niej posiew zwycięstwa i wiary przyszłych pokoleń.

Wiara widzi znaczenie i sens w rzeczach, które dla świata są niewiele znaczącym, pustym mozołem: w zmienianiu pieluch, w strofowaniu dzieci, pracy w zakładzie produkcyjnym, w lekcji historii... Postrzega pracę jako powołanie i służbę, nie zaś jedynie niechciany sposób (8-12 godzin "wyciętych" z dnia) na pokrycie czynszu.

Wiara dostrzega w nabożeństwie odnowienie więzi, przymierza z Chrystusem, w Wieczerzy Pańskiej społeczność z Nim przy Stole i duchowe umocnienie, zaś w czytaniu Biblii spotkanie z Bogiem przy Jego Słowie. Gdzie spogląda twoja wiara? Czy ją posiadasz? Czy chciałbyś posiąść?

"Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara". - 1 List Jana 5:4