czwartek, 8 marca 2012

Biblia vs. feminizm o kobietach i kobiecości

Feministyczne środowiska z upodobaniem lansują się na samozwańczych rzeczników praw kobiet w „patriarchalnym społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn”. Co jakiś czas usłyszeć można niewybredne wypowiedzi feministek, niektórych publicystów lub polityków na temat opresji wobec kobiet mającej swe źródło w chrześcijaństwie i nauczaniu kościoła jak np. Kazimierza Kutza sprzed kilku dni, który stwierdził, że „kościół traktuje kobiety jak zwierzęta do rodzenia dzieci”.

Niniejszy artykuł na ma celu z jednej strony ukazać rewolucyjny charakter nauczania Pisma Świętego na temat seksualności oraz ochrony godności kobiet. Z drugiej zaś wskazać na propagandowy i antykobiecy charakter feminizmu, który odrzucając autorytet Bożego Słowa pozbawia współczesne kobiety ochrony, czci, poczucia bezpieczeństwa oraz odziera je z piękna, seksualności i... kobiecości. 

Starożytny judaizm (a po nim chrześcijaństwo) całkowicie zmienił rangę kobiety wynosząc ją z usłużnej wobec mężczyzny, seksualnej roli do statusu partnerki, przyjaciela, doradcy. W czasach gdy kobiety w ościennych kulturach traktowane były w sposób całkowicie przedmiotowy (na zasadzie „wykorzystać i zostawić”) judeo-chrześcijański światopogląd jako jedyny przedstawiał związek jednego mężczyzny i jednej kobiety jako dożywotnią miłosną więź przymierza.

Kiedy więc judaizm nauczał, że wszelka aktywność seksualna powinna znajdować swój wyraz w małżeństwie – zmienił w ten sposób świat. Zastosowanie Tory zakazującej pozamałżeńskiego seksu było absolutną obyczajową rewolucją i spowodowało dynamiczny rozwój oraz dominację zachodniej cywilizacji. Społeczeństwa, które nie wyznaczały moralnych granic dla seksualności stawały się wyjałowione i impotentne pod względem cywilizacyjnego rozwoju. Niestety we współczesnych zachodnioeuropejskich demokracjach coraz bardziej zauważalny jest powrót do starożytnego pogaństwa, które eksponowało seks na widoku publicznym (w sztuce, religii, obyczajowości) znosząc wszelkie ochronne bariery, zarówno wobec mężczyzn, kobiet, jak i całego społeczeństwa. To co obecnie nazywa się „seksualną wolnością”, „wyzwoleniem ciała” w rzeczywistości jest pogardą i największym wrogiem kobiecości. Współczesna feministyczna kultura nienawidzi kobiet, występuje przeciwko nim. Feminizm jest światopoglądem, który reprezentuje ideowe postulaty, dążenia pewnej grupy kobiet,  które w znacznej mierze doskonale wiedzą, że seksualna rewolucja była rewolucją rozwiązłych mężczyzn, dla rozwiązłych mężczyzn, dokonaną przez rozwiązłych mężczyzn. Mało który „seksualny rewolucjonista (lub rewolucjonistka)” lubi jednak rozmawiać o skutkach tych obyczajowych zmian. Doug Wilson (Fidelity, s. 47.) napisał na ten temat: "W latach sześćdziesiątych, w czasach seksualnego infantylizmu często byliśmy nawoływani aby 'czynić miłość, nie wojnę' (make love, not war). Założeniem tego stwierdzenia jest, że uprawianie miłości jest zawsze czymś pokojowym, bez względu na to z kim idziesz do łóżka... (jednak) końcem seksualnych rewolucji jest zawsze przelanie krwi. Skutkiem seksualnej rozwiązłości naszego narodu jest ponad 38 milionów aborcji. Spoglądając na to z innej perspektywy oznacza to 38 milionów orgazmów, 38 milionów tymczasowo zaspokojonych mężczyzn, 38 milionów miło spędzonych chwil, które zakończyły się tragicznie dla uciążliwego 'produktu ubocznego’.

Zachęcam do zapoznania się z poniższym porównaniem i do wyciągnięcia wniosku: kto w rzeczywistości broni interesów i godności kobiet: Pan Bóg czy feministki? Oto kilka tematów przedstawionych z perspektywy Biblii i „obrończyń kobiet”:


1. Miłość do kobiety

Biblia:  „Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie” (List do Efezjan 5:25). Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje” (List do Efezjan 5:28). Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi” (List do Kolosan 3:19).

Feminizm: Małżeństwo to instytucja patriarchalna i opresyjna wobec kobiety. Służy głównie interesom mężczyzn i celowi jakim jest utrwalanie ich dominacji w rodzinie oraz społeczeństwie.

2. Cześć dla kobiety

Biblia: Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody” (1 List Piotra 3:7).

Feminizm: Biblia to szowinistyczna książka zachęcająca do pogardy wobec kobiet. Określanie ich „słabszym rodzajem niewieścim” to legitymizowanie nierówności, przejaw samczego samowywyższenia i niesprawiedliwej generalizacji.

3. Trwałość związku

Biblia: „Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości! Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją - mówi Pan, Bóg Izraela - plami swoją szatę występkiem - mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni!” (Księga Malachiasza 2:13-16).

Feminizm: Religia judeo-chrześcijańska utrwaliła w zachodniej kulturze brak szacunku wobec kobiety. To idee rewolucji moralnej oraz seksualnego wyzwolenia są ochroną jej godności, nie zaś małżeństwo. 

4. Piękno kobiety

Biblia:  Twoja głowa jest jak Karmel, a włosy twojej głowy jak purpura. Król jest zaplątany w twych lokach. Jakże jesteś piękna i jakże pełna wdzięku, miłości przerozkoszna! Twoja postać podobna jest do palmy, twoje piersi do winogron. Pomyślałem: Wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli! Niech mi będą twoje piersi jak winogrona, a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek, a twoje podniebienie jak wyborne wino, które gładko spływa, zwilżając wargi i zęby” (Pieśń nad pieśniami 7:6-10).

Feminizm: Tego typu stwierdzenia to seksizm. Komplementy podkreślające fizyczne walory oraz seksualną atrakcyjność kobiet to przejaw ich uprzedmiotowienia oraz zdziczenia samych mężczyzn, którzy zamiast mózgiem „myślą penisem”. Mężczyźni powinni raczej skupiać się na pięknie, wartości kobiecego intelektu, nie zaś na jej walorach zewnętrznych.

5. Wierność jednej kobiecie

Biblia:Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni! Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą! Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości! Miłej jak łania, powabnej jak gazela! Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością!” (Ks. Przysłów 5:15-19).

Feminizm: Żony, nie pozwólcie się tak traktować. Nie bądźcie obiektami seksualnego pożądania dla waszych mężów. Łóżko to przede wszystkim miejsce czytania książek Agnieszki Graff, Manueli Gretkowskiej i Kazimiery Szczuki.

6. Ozdoby i zapach kobiety

Biblia: „Oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico, oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Jak piękna jest twoja miłość, moja siostro, oblubienico, o wiele słodsza jest twoja miłość niż wino i droższa woń twoich olejków niż wszystek balsam. Patoką opływają twoje wargi, oblubienico, miód i mleko są pod twoim językiem, a woń twoich szat jest jak woń Libanu”. (Pieśń nad pieśniami 4:9-11)

Feminizm: Zachwyt mężczyzn nad zapachem i biżuterią kobiet ma charakter poniżający wobec ich walorów intelektualnych. Powyższy opis utrwala kulturowe stereotypy. Łańcuszki na szyi, woń olejków, balsamów, ubrań są w jednakowym sensie pożądanymi atrybutami mężczyzn.

7. Atrakcyjność kobiety

Biblia: „Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych” (Apokalipsa św. Jana 19:5-8). „I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego” (Apokalipsa św. Jana 21:1-2).

Feminizm: Kobieta nie jest choinką. Żony nie powinny się przyozdabiać i starać się być atrakcyjne dla mężów. Równość oznacza, że im mniej widzialnych różnic między wami tym lepiej. Jeśli malujesz usta, paznokcie, zakładasz biżuterię i spódnicę by zadowolić jego, to oczekuj, że on zrobi sobie makijaż dla ciebie.
                       
8. Niemoralność kobiety

Biblia:Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie, lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych, abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia; a że niestałe są jej drogi, ty tego nie wiesz” (Przysłów 5:3-6).

Feminizm: Biblia sprzeciwia się prawie kobiety do orgazmu. Tłamsi seksualne potrzeby mężatek. Jest przyczyną wielu psychicznych zaburzeń wśród kobiet, które stosują jej pouczenia. Ocenianie w kategoriach moralnych dobrowolnej seksualnej aktywności dwojga dorosłych ludzi jest średniowiecznym ciemnogrodem, generowaniem strachu i poczucia winy. Kochaj i pozwól kochać innym. Nie oceniaj kogokolwiek, kto szuka szczęścia i seksualnego spełnienia w inny sposób niż ty.

9. Ochrona dziewczynek (i chłopców)

Biblia: „Bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie” (Ps 139:13-14). „Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu” (Iz 49:1). „Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię (...)” (Jer 1:5). „A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie” (Łk 1:43-44). „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami” (Mt 1:23). „Nie zabijaj” (Wj 20:13).

Feminizm: Płód płci żeńskiej (i męskiej) może być usunięty jeśli kobieta uzna taki zabieg za korzystny dla siebie. Tłumaczenie: Jesteśmy za prawem kobiet do zabijania dziewczynek (i chłopców) jeśli jeszcze nie zdążyły się narodzić i nie są chronione państwową ustawą. Państwo powinno dopuszczać do uśmiercania niektórych ludzi na życzenie ich rodziców. Szczególnie tych ludzi, którzy są na wczesnym etapie życia, nie wyglądają jak ich matki i są od nich zależni. Nie należy ich nazywać ludźmi, a mordujących kobiet - matkami.

10. Mądrość w Piśmie jest kobietą. Biblia wychwala mądrość kobiet

Biblia: Słuchaj! Mądrość tak woła, rozum tak się odzywa. Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się. Obok bram u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków głośno woła: Na was, mężowie, wołam, mój głos zwraca się do synów ludzkich. Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu! Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię, a prawe jest to, co wypowiadają moje wargi. Tak, moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust, nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę. Przyjmijcie moją przestrogę raczej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto! Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale, i żadne klejnoty jej nie dorównają. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, umiem udzielić dobrej rady. Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek; mam rozum, mam także moc. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie. Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze, niż doborowe srebro" (Przysłów 8:1-19). "Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg! Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej!  Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram! Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć" (Przysłów 8:32-35)."Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków, z rodu Kalebita (1 Samuela 25:3). "Wtem pewna roztropna kobieta zawołała z wewnątrz miasta: Słuchajcie, słuchajcie! Powiedzcie Joabowi: Podejdź tutaj, a ja z tobą porozmawiam" (2 Samuela 20:16). "Dom i mienie dziedziczy się po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem Pana" (Przysłów 19:14).

Feminizm: Biblia przedstawia kobietę jako osobę gorszą, głupszą od mężczyzny, skupia się wyłącznie na jej walorach fizycznych. Mądrość w Piśmie jest przypisywana mężczyznom, wobec których kobiety pełniły rolę usłużną.