czwartek, 22 marca 2012

Zabobon i pycha

"Zabobonem jest kłaść swe nadzieje w ceremoniach, ale pychą jest nie chcieć im się poddać." - Blaise Pascal