czwartek, 12 kwietnia 2012

Zapraszam na konferencję w Poznaniu


Tematy poszczególnych wykładów:

1. Jak trójjedyny Bóg stworzył świat.
2. Jak Bóg przemienia stworzenie z chwały w chwałę.
3. Jak Bóg tworzy nowe rzeczy.
4. Jak Bóg komunikuje się z człowiekiem.

MIEJSCE: Poznań, w budynku Drugiego Zboru Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, w sobotę, 21.04, w godzinach 10-14.