poniedziałek, 14 maja 2012

Bierni mężczyźni, samotne kobiety

Póki mężczyzna nie otrzymał daru celibatu bycie żonatym jest nie tylko jego przywilejem, ale i obowiązkiem. Zgodnie z porządkiem stworzenia mężczyźni są zobligowani do tego by szukać żony i traktować ten nakaz jak każdy inny dany od Boga. Powinni być aktywni w tym zadaniu bowiem "niedobrze jest człowiekowi gdy jest sam" (Rdz 2:18). Samotność kobiet to najczęściej rezultat bierności mężczyzn w wypełnianiu ich powołania. (na podst. S. Wilkins, Face to face)