wtorek, 17 lipca 2012

Kastracja nie jest warunkiem pójścia za Chrystusem

"Chrystus nie przyszedł, aby sfeminizować mężczyzn. Przyszedł, aby przywrócić im prawdziwą męskość. Nie ma w Ewangelii żadnej wzmianki o tym, że kastracja jest warunkiem pójścia za Chrystusem. Mężczyźni muszą wyrzec się wielu rzeczy, aby pójść za Jezusem, ale męskość nie jest jedną z nich".

David Murrow, Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła