poniedziałek, 16 lipca 2012

Żywica i krew Jezusa

"Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą." - 1 Mj 6:14

Żywica w j.hebrajskim jest tym samym słowem co "przebłaganie". Nie bez przyczyny Bóg dał Noemu szczegółowe instrukcje dotyczące budowy Arki włączając w to rodzaj drzewa. Gdy nastał potop tym co powstrzymywało wodę przed dostaniem się do wnętrza Arki była właśnie żywica (hbr. przebłaganie). Chroniła Noego i jego rodzinę na podobnej zasadzie co krew Chrystusa chroni nas przed potopem Bożego gniewu.