sobota, 26 stycznia 2013

Słowa Ojca w stronę Syna

"A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem".  - Ew. Mateusza 3:16-17

Są to pierwsze słowa w Nowym Testamencie wypowiedziane przez Ojca do Pana Jezusa. Te słowa mówią nam wiele na temat natury ojcostwa. W ziemskiej historii świata nie było bowiem momentu, w którym w doskonalszy sposób przed ludzkimi uszami i oczami byłaby wyrażona relacja Ojca z Synem. Była to wieść od Ojca jednocześnie obwieszczona całemu światu. Co więc ten fragment Pisma nam mówi?

1. Kiedy Jezus został ochrzczony Jego Ojciec był przy tym obecny i poprzez chrzest przyznał się do Syna. Bóg poprzez chrzest przyznaje się i do nas. Podobną rzecz mówi o tobie: jesteś moim synem, należysz do mojej rodziny, jesteś częścią mojego Ciała.

2. Ojciec uczynił swoją obecność odczuwalną posyłając Swojego Ducha w postaci Gołębicy, który spoczął na Jezusie. Podobnie z nami: Niebiański Ojciec nie pozostawił nas, ale dał nam moc Ducha Świętego jako pieczęć, że należymy do Niego.

3. Uczynił swoją obecność słyszalną poprzez słowa, które wypowiedział: „To jest mój Syn Umiłowany”. I w końcu: wyraził swoje upodobanie w Synu.

Zatem pierwszą rzecz, którą uczymy się na temat relacji Ojca z Synem jest to, że Ojciec stwierdza o swoim Synu, że wykonuje świetną robotę!

Wszyscy ludzie są synami lub córkami jakiegoś mężczyzny. Jednak nigdy w życiu nie usłyszeli od niego tego, co Ojciec wypowiedział do Syna. Nigdy nie doświadczyli Jego bliskości, utożsamienia się z nimi, słów wyrażających upodobanie i szacunek. Niestety wiele współczesnych relacji ojciec – dziecko cechuje nie postawa Niebiańskiego Ojca, ale strach, rozczarowanie, nieobecność. Dla wielu dzieci, młodych ludzi, może dla niektórych z was słowo „ojciec” kojarzy się z wyrządzanym złem, którego doświadczyliście, licznymi, nie wyznanymi grzechami, których skutki ciągną się do dziś. Biblia zachęca nas jednak, aby słowo „ojciec” kojarzyło się nam z tym, jakim ojcem jest Bóg