poniedziałek, 18 lutego 2013

Bóg mówi do dzieci i upośledzonych

Fragment kazania na temat tego, że komunikując się z niemowlętami i osobami upośledzonymi naśladujemy w ten sposób Pana Boga, który również to czyni wobec nich.