niedziela, 31 marca 2013

Pan Zmartwychwstał!

Według Pisma Świętego zmartwychwstanie nie jest czymś, co musimy udowadniać. Ono JEST dowodem! (Mt 12:39; Dz.Ap. 17:30-31).

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie powstał! Alleluja!