wtorek, 2 kwietnia 2013

Usłyszałeś? Przekaż dalej!

Biblijny opis zmartwychwstania wskazuje na wyjątkową godność i powołanie kobiet. To kobiety były pierwszymi głosicielkami zmartwychwstania Jezusa (Łk 24:1-12). Jako pierwsze stają się świadkami pustego grobu i niosą Dobrą Nowinę do uczniów. Biblia wynosi kobietę, podkreśla jej godność i czyni świadkiem Chrystusa. 

Historia zmartwychwstania ukazuje także sposób, w jaki ewangelia od setek lat jest rozprzestrzeniana w świecie i dociera do ludzi. Kobiety usłyszały od aniołów radosną wieść i powiedziały o niej uczniom. Uczniowie usłyszeli i opowiadali innym. Taka jest metoda docierania ewangelii. O tym, co usłyszałeś, opowiedz innym (2 Tm 2:2). Nie pozwalaj by prawda, która dała ci nowe życie, przebaczenie grzechów zatrzymała się na tobie. Poślij ją dalej, opowiadaj o niej.

Ogromnym przywilejem jest móc być świadkiem zmartwychwstania. To nasze powołanie. Nie widzieliśmy ciała zmartwychwstałego, ale spotkaliśmy Go w naszym życiu. Jezus powiedział: błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli (Jn 20:29).

Jesteśmy świadkami zmartwychwstałego Chrystusa i podobnie jak kobiety przy grobie mamy przywilej i odpowiedzialność opowiadania o Nim. To zadanie Kościoła, każdego z nas z osobna. Wszystkie kazania w Dziejach Apostolskich posiadają jeden zasadniczy punkt, wspólny mianownik - Jezus Chrystus powstał z martwych (Wagner). To centralna wieść, którą apostołowie głosili ludziom. Nie da się opowiedzieć o ewangelii pomijając fakt i znaczenie cudu pustego grobu. Zatem idźmy i nie milczmy.