sobota, 6 kwietnia 2013

Boży manifest ekologiczny

Biblia jest autorytetem w każdej dziedzinie życia. Jest m.in. Bożym manifestem ekologicznym. I częścią tego manifestu jest stwierdzenie Jezusa: "jesteście zacniejsi niż ptaki" (Mt 6:26). To coś, w co nie wierzą weganie, wyznawcy Gaji, Matki Ziemi i reinkarnacji.