piątek, 19 kwietnia 2013

Ruch planet, deszcz i jedzenie

Skoro pod Bożą kontrolą znajduje się wielkość i temperatura słońca, jego odległość od naszej planety, obrót ziemi, skoro wyznaczył każdej planecie miejsce i tor poruszania się, skoro zsyła deszcz roślinom i pokarm dla ptaków, to o ileż bardziej jest w stanie zadbać o takie rzeczy jak odzież, wyżywienie dla swoich dzieci!