sobota, 11 maja 2013

Dwie księgi, dwie religie, dwóch Bogów?

Stary i Nowy Testament to nie dwie święte księgi dwóch różnych religii, mówiące o dwóch Bogach i o dwóch różnych sposobach dojścia do Niego. To jedna historia, jednego Ludu Bożego, o jednym Bogu i jednej drodze zbawienia.