wtorek, 14 maja 2013

Liturgia jako sztuka

"Głównym wyrazem artystycznej strony życia jest nabożeństwo - sztuka, którą Bóg najpełniej objawił i strzeże, a której człowiek doświadcza w samym centrum duchowego życia. Dlatego też liturgia jest najważniejszą dziedziną sztuki, choć wielce zaniedbaną we współczesnej chrześcijańskiej teorii sztuki" - James B. Jordan.