poniedziałek, 6 maja 2013

Wstąpienie i zstąpienie

Chrystus wstąpił, aby Duch mógł zstąpić. Duch zaś zstąpił abyśmy my mogli wstąpić. - Douglas Wilson