poniedziałek, 24 czerwca 2013

Od dobrego do lepszego

Opis stworzenia świata w pierwszym rozdziale Pisma Świętego niesie dla nas bardzo praktyczne lekcje. Kiedy Bóg stwarza świat po każdym dniu spogląda na Swe działo i ocenia je jako dobre. Mimo iż nazwał "dobrymi" trzy poziomy stworzenia: niebo, wody i lądy, to nie zakończył pracy po trzech dniach. W dniach od czwartego do szóstego napełnia owe trzy poziomy: ciałami niebieskimi (dzień 4), rybami i ptakami (dzień 5), zwierzętami lądowymi i człowiekiem (dzień 6). Jest tak budowniczy, który tworzy trzypiętrowy dom, a następnie go upiększa, ulepsza. W Biblii ta symbolika świata jako domu pojawia się wielokrotnie: cztery krańce świata, filary i słupy ziemi, fundamenty itd. (Iz 11:12, Ez 7:2, Obj 20:8, Job 38:4-6).

Bóg ocenia stworzenie jako dobre, ale nie stoi w miejscu. Ulepsza je, zmienia z chwały w chwałę. Coś dobrego uczynił jeszcze lepszym. Jesteśmy powołani by Go naśladować. Mamy czynić świat piękniejszym miejscem i ulepszać nasze dzieła, czynić skuteczniejszą naszą pracę, czynić chwalebnymi nasze rodziny, Kościoły, nabożeństwa, mamy się doskonalić w technologii, sposobach wydobywania ropy, produkcji środków lokomocji, komunikacji itd. 

Podczas wesela w Kanie Galilejskiej Pan Jezus zamienił dobrą rzecz (wodę) w rzecz jeszcze lepszą (wino). Podczas każdej Wieczerzy Pańskiej używamy przetworzonych, "ulepszonych" rzeczy, względem których człowiek wykonał pewną pracę. Użył dobrych rzeczy: ziaren, wody, mąki, by wyprodukować coś jeszcze lepszego: chleb. Użył winogron, owoców ziemi (dobrych rzeczy) i wynalazł procesy fermentacyjne służące do produkcji dobrego wina. Słudzy z podobieństwa o talentach (Mt 25) otrzymali cenne rzeczy od człowieka, który przekazał im majątek. Mieli jednak ich używać, by przyniosły jeszcze większy zysk. Mamy zdążać z chwały w chwałę (2 Kor 3:18). Mamy czynić świat chwalebniejszym miejscem. 

Rozwój jest dobry ponieważ Biblia jest księgą o rozwoju, o dojrzewaniu. To w istocie było powołaniem Adama: czynić świat dojrzalszym miejscem na wzór Ogrodu i sam w ten sposób miał stawać się dojrzałym człowiekiem. To wzór dla nas. Materia jest dobra. Nie wolno nam jednak z tego powodu zachowywać status quo lub pozostawiać go jako zachwaszczony ogród w rękach niechrześcijan. Mamy naśladować Boga: być budowniczymi w świecie. Powinniśmy tworzyć, porządkować, ulepszać, upiększać, nazywać, oceniać i cieszyć się owocami naszej pracy. Dlaczego? Ponieważ taki jest Bóg.