piątek, 28 czerwca 2013

Prawda, a nie samopoczucie

Kiedy mówimy o wierze, to powinno chodzić nam o prawdę, nie zaś o dobre samopoczucie.