piątek, 28 czerwca 2013

Chroń rodzinę od... swojego grzechu

Ojciec powinien być ochroną i ostoją bezpieczeństwa dla swoich domowników; nie zaś kimś, przed kim będą musieli się chronić. Najważniejszą rzeczą, przed którą ojciec powinien chronić rodzinę jest po pierwsze: jego grzech, zaś po drugie: grzech każdego z domowników. 

Mężczyzna musi chronić rodzinę nie tylko od zagrożeń zewnętrznych (co powinno być dla wszystkich oczywiste), ale także wewnętrznych, zaczynając od siebie (co nie zawsze jest oczywiste). Chroń dzieci i żonę od swojego gniewu, grzesznych nawyków, kłamstwa pornografii, swojego lenistwa, duchowej apatii, anty-kościelności, braku wdzięczności, obmowy i narzekania.