wtorek, 18 czerwca 2013

Stworzenie człowieka i Ogród Eden


Czy wierzysz, że Bóg w początkowych rozdziałach Biblii mówi dużo więcej niż tylko: "Ja stworzyłem świat"? Czy wierzysz, że biblijny opis stworzenia ma jakiekolwiek PRAKTYCZNE znaczenie i jest czymś więcej niż ogólną informacją o powstaniu świata? 

Jeśli tak, to w imieniu Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego w Gdańsku zapraszam na spotkanie na temat początkowych rozdziałów Księgi Rodzaju. 

 Kiedy: CZWARTEK 20 CZERWCA o godzinie 19.30 ul. Wilanowska 12/19 w gdańskiej dzielnicy Chełm (tramwaj 2, 6, 7). 

Prowadzący: Paweł Bartosik 

Zastanowimy się nad następującymi kwestiami: 
- dlaczego mamy dwa różne opisy stworzenia w 1 i 2 rozdziale Ks. Rodzaju 
- jak wyglądał Ogród Eden, gdzie był położony i jakie to ma znaczenie dla nas? 
- dlaczego Bóg zabronił człowiekowi spożywania z drzewa poznania dobra i zła? 
 - Kapłańskie i królewskie powołanie Adama. Zastosowanie: Kościół, nabożeństwo i nasze powołania 
- symbolizm i alegorie w opisie stworzenia: cztery rzeki, "cztery filary ziemi", cztery strony obozu Izraela (Lb 2), cztery twarze czterech cherubów (Ez 1), cztery krańce świata, cztery ramiona krzyża 
- Ogród Eden, Namiot Zgromadzenia i katedry: czy mają ze sobą coś wspólnego? 
- dlaczego niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam (co z celibatem?) 
 - Ewa: wyjęta z żebra, "odpowiednia pomoc" dla Adama, czyli tajemnica małżeństwa na podstawie Rdz 2 

Jak widać: będzie więc ciekawie! Do zobaczenia w czwartek.