sobota, 27 lipca 2013

Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie

"Od chrześcijaństwa Europa nauczała się, że transcendentny porządek sprawiedliwości ma prawo osądu autorytetów publicznych i władzy - to, co dobre, nie jest po prostu czymś, co za takie zostało uznane przez ludzi sprawujących władzę."

George Weigel, Katedra i sześcian