czwartek, 4 lipca 2013

Rozbrojeni mężczyźni

"O wiele więcej odwagi na milę kwadratową przypadało w wiekach średnich, kiedy żaden król nie miał stałej armii, za to każdy mężczyzna miał łuk albo miecz" - G.K. Chesterton