niedziela, 27 października 2013

W obronie dzieci

Broniąc tzw. prawa matek do aborcji lewicowe i feministyczne środowiska wysuwają argument, że jest to wewnętrzna sprawa kobiet, brzuch kobiet, ciało kobiet i w związku z tym tylko one powinny się w tej sprawie wypowiadać. 

Tymczasem tak jak kobiety mają prawo (i powinny!) protestować przeciwko zabijaniu dzieci przez mężczyzn, tak mężczyźni mają prawo (i powinni!) protestować przeciwko zabijaniu dzieci przez kobiety. Innymi słowy: zabijanie nienarodzonych dzieci przez kobiety jest w równym stopniu wewnętrzną sprawą kobiet, co zabijanie narodzonych dzieci przez mężczyzn jest wewnętrzną sprawą mężczyzn.


Dyskusja na temat życia ludzkiego nie jest sprawą płci! Co więcej, jednym z powołań mężczyzny jest ochrona życia, w szczególności bliskich. Oznacza to, że mężczyzna musi stanąć w obronie dzieci, choćby cudzych, przed ich niektórymi matkami. 

Zwróćmy również uwagę na to, zwolennicy aborcji mówiąc o "prawie matki" do usunięcia ciąży, przyznają, że nosi w sobie... człowieka. Kobietę mającą w sobie "coś", "nieokreślony gatunkowo płód", "narośl" możemy definiować na różne sposoby, ale żadnym z nich nie będzie słowo "matka". 


Nasz Stwórca w jasny sposób definiuje nienarodzone dzieci jako ludzi ukształtowanych w łonie matki. Dlatego zarówno rodzina, jak i Kościół oraz państwo powinni ten fakt rozpoznawać, stając w ochronie nienarodzonego ludzkiego życia:


- Księga Rodzaju 25:22 – Jakub i Ezaw „trącali się” nawzajem w łonie matki. 
- Sędziów 13:5 –Samson będzie nazwany Nazarejczykiem Bożym od poczęcia. 
- Hioba 3:3; 13:19 – Hiob w swojej skardze rozważa, co stałoby się z nim gdyby zginął jeszcze w łonie matki jako nienarodzone dziecię. 
- Psalm 51:7 – Człowiek jest grzeszny od poczęcia, jeszcze zanim się narodzi 
- Psalm 139:13-16 – Dawid dziękuje za ukształtowanie i stworzenie go w łonie matki 
- Izajasza 49:1 – Bóg powołał Izajasza już od samego poczęcia, gdy był jeszcze w łonie matki. 
- Jeremiasza 1:5 – Bóg utworzył Jeremiasza w łonie matki. 
- Ew. Łukasza 1:15,44 – Jan Chrzciciel napełniony Duchem Św. w łonie Elżbiety 
- Ew. Łukasza 1:44 – Jan Chrzciciel ruszający się z radości w łonie matki.