wtorek, 26 listopada 2013

Takimi niektórzy z was byli

W Kościele w Koryncie byli chrześcijanie, którzy popełniali m.in. grzech współżycia homoseksualnego. Apostoł Paweł dodaje jednak, że to przeszłość. Zostali bowem obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni. Zmiana jest możliwa. Odwrócenie się od grzesznej seksualnej aktywności jest możliwe. Nawrócenie do Chrystusa i przebaczenie w Nim jest dostępne dla każdego.

"Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego". - 1 List do Koryntan 6:9-11.