piątek, 17 stycznia 2014

Kim są nasi starsi bracia w wierze?

Wczoraj w Kościele Katolickim obchodzono Dzień Judaizmu. Krótko na ten temat:

1. To dobra okazja, by przypominać chrześcijanom, że historia Kościoła i naszej wiary rozpoczyna się w Księdze Rodzaju, a nie daleko za połową Biblii, a naszymi starszymi braćmi w wierze nie są wyznawcy współczesnego judaizmu, lecz wyznawcy starożytnego judaizmu.

2. Nie ma obietnic i Bożej przychylności poza kontekstem wiary - ani dla Żydów, ani dla Greków. Bóg zawsze miał Swój jeden lud i jedno przymierze łaski. Oczywiście Pan Bóg ma moc wszczepić do niego Żydów, ale do tego czasu (ich nawrócenia i dołączenia do społeczności Bożego Ludu - Kościoła) są oni poza przymierzem i ludem wybranym. 


3. Wyznawcami judaizmu mojżeszowego są ci, którzy wierzą Mojżeszowi, a nie ci, którzy odrzucają jego świadectwo o Chrystusie. Nasz Pan powiedział do odrzucających Go Żydów: "Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał". - Ew. Jana 5.46. 

4. Stary Testament to pisma chrześcijańskie, a nie jakiejkolwiek religii odrzucającej Chrystusa jako Boga i Mesjasza.