sobota, 15 marca 2014

List, który zmienia życie

Jutro rozpoczynam serię kazań z wyjątkowej księgi Pisma Świętego: Listu do Efezjan. To księga przełomów w moim życiu i poszukiwaniach. A prawdy z tego listu, poprzez które Duch Święty zmienił i wciąż zmienia moje myślenie i życie to: 
- zbawienie jest z łaski przez wiarę, nie z uczynków
- suwerenność Boga i bezwarunkowe wybranie, 
- jedność przymierza i ludu Bożego w Starym i Nowym Testamencie,
Kościół zajmuje szczególne miejsce w Bożym planie i historii,
- Kościół to rodzina dorosłych, młodych i zupełnie małych,
- jak budować i na czym zasadza się jedność Kościoła,
- kim jako wierzący jesteśmy w Chrystusie,
- jak powinniśmy żyć jako nowe stworzenia w Nim,
- czym jest chrześcijańskie małżeństwo,
- jaki jest cel wychowania dzieci,
- bierzemy udział w duchowych bitwach i jaka jest nasza broń.

Już nie mogę się doczekać!