sobota, 31 maja 2014

Jedyna waluta

Jedyną walutą, którą Ojciec akceptuje jako spłatę długu zaciągniętego przez nasz grzech jest... krew Jego Syna.