niedziela, 11 maja 2014

Trans Misja

Euro Wizja przeprowadziła wczoraj Trans Misję.