piątek, 15 sierpnia 2014

Bóg zmienia świat poprzez wierną resztkę

(...) i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. - List do Efezjan 3.9-10

Celem Ap. Pawła było zaniesienie na świat Dobrej Nowiny, ewangelii, Bożego planu dla narodów. Jesteśmy tu dzięki temu, że w znaczniej wierze udało się to zrobić. Jednak ktoś czytając te słowa w I wieku mógłby złapać się za głowę: "Podbić świat? O czym ty mówisz? Świat przemieniony ewangelią? Pozwól, że was policzę. 1,2,3... 12. Dwunastu. Nie wygląda to zbyt imponująco. No dobrze, przyjrzyjmy się tej 'parszywej dwunastce'. Rybak, celnik, rybak, celnik, cieśla... Naprawdę chcesz by oni to zrobili? Spójrz jaką mają bibliotekę, wykształcenie, jakie skończyli seminaria teologiczne... No bieda, panie..."

O, jest 1 teolog - Apostoł Paweł. No i 11 praktyków. Jednak nawet Paweł nie był teologiem dłubiącym przy biurku. Był to teolog, który był aktywny. Szył namioty, głosił na rynku, jeździł by opowiadać ewangelię. Nie był strategiem siedzącym w Głównym Sztabie w Jerozolimie.

To jest właśnie Boży sposób działania. Wielkie rzeczy dzieją się nie przez tłumy, ale wierną resztkę. Dlaczego? By odebrać człowiekowi powód do chluby: to MY mamy środki, ludzi, budynki, pieniądze i MY to wszystko dla Ciebie Panie uczynimy.

Bóg mówi do Izraela, by wybrał trzystu ludzi, którzy mają iść na bitwę, by pokonać Midiańczyków (Sdz 7.5-7). Daje nam do zrozumienia, że On nie potrzebuję obserwatorów, lecz wojowników. Nie potrzebuje pasażerów, lecz rybaków. 

Pan Jezus wiedział: jest paru wierzących i mnóstwo niewierzących. Teraz chcę, by i ci niewierzący weszli, dołączyli do nas. I razem z nami utworzą Nowy Izrael, królewski naród. 
- Panie, ale to jest tłum pogan! 
– Świetnie, będzie kogo ratować i komu głosić ewangelię! Przecież nie będziemy tego robili wobec drzew!

Bóg więc myśli rozwojowo. Taki był Paweł. Siedział w więzieniu, a pisał do Efezjan o planie. I jest to plan dla całego świata. I on w nim współuczestniczy.

To wielka zachęta dla nas. Bez względu na to, gdzie się znajdujesz, również i ty współuczestniczysz w tej misji. Bądź jej częścią, nie obserwatorem.