środa, 10 grudnia 2014

Płeć jako obraz Bożej różnorodności

Biblia naucza, że ludzkość jest nosicielem Bożego obrazu w sposób ściśle związany z płcią. "I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich".(Rdz 1.27). 

Dlatego homoseksualny związek jest nie tylko działaniem niemoralnym, ale także buntem o charakterze teologicznym. Według Księgi Rodzaju obrazem Boga jest człowiek uczyniony jako mężczyzna i kobieta. Tylko taki związek jest bowiem w stanie poprawnie obrazować jedność, ale i różnorodność Osób w naturze Boga. Związek dwóch mężczyzn lub dwojga kobiet jest herezją i apostazją ponieważ mówi kłamstwo o Nim.