piątek, 16 stycznia 2015

Potrzebna i wystarczająca

Łaska Boska jest do zbawienia nie tylko koniecznie potrzebna. 
Jest do zbawienia w pełni wystarczająca!