środa, 11 marca 2015

Kogo się boisz?

Albo będziesz się bał ludzi, albo będziesz się bał Boga. Bojaźń Boża usuwa lęk przed człowiekiem.