wtorek, 16 czerwca 2015

Pragnienie nieba

"Były czasy, gdy myślałem, że nie pragnę nieba; lecz częściej zastanawiam się, czy w głębi serca kiedykolwiek pragnęliśmy czegoś inego (...). To tajemny podpis każdej duszy, niemożliwe do zakomunikowania i nienadające się uciszyć pragnienie, rzecz, jakiej pragnęliśmy, zanim spotkaliśmy nasze żony lub zawiązaliśmy nasze przyjaźnie, lub wybraliśmy naszą pracę, i których będziemy pragnąć na łożu śmierci, gdy umysł nie będzie dłużej znał żony, przyjaciela ni pracy (...).

Przez całe twoje życie nieosiągalne ekstazy były tuż poza zasięgiem twojej świadomości.  Nadchodzi dzień, gdy zbudzisz się, by odkryć, niezależnie od wszelkich nadziei, że osiągnąłeś to, lub przeciwnie: że to było w twoim zasięgu i straciłeś to na zawsze".

C.S. Lewis, Problem cierpienia