czwartek, 9 lipca 2015

Do kogo, z czym i po co mamy iść?

Znamy treść Wielkiego Posłannictwa, prawda? Znane teksty mają to do siebie, że zwykle nie zatrzymujemy się nad ich treścią. Poniżej kilka obserwacji:

"Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Ew. Mateusza 28.18-20).

1. Jezusowi jest dana *wszelka* władza. *Wszelka*, a więc każda możliwa. Jakiego obszaru dotyczy ta władza? Oczywiście nieba. Chwila, tam jednak jest coś jeszcze. Czy dobrze widzę? Houston, czy to *ziemia*?  
- Czyżby naprawdę władza na ziemi należała do Chrystusa, a nie do diabła? 
- Czy w twojej Biblii też jest Mt 28.18?

Jeśli w to nie wierzysz - zostań! Nie idź! 

2.  "Idźcie WIĘC". Dlaczego mamy iść i czynić uczniami wszystkie narody? (Mt 28.19). Z jednego powodu: ponieważ Chrystusowi jest dana władza na niebie i na ziemi (Mt 28.18) - nasze powody i motywacje są inne, zmieńmy powody i motywacje. 

3. Czy aby tłumacze wykonali dobrą robotę? Czy naprawdę nie ma tu słowa "ewangelizacja"? Naprawdę nie ma. Mamy "czynić uczniami". Ewangelizacja to jedynie wstęp do tego zadania.

4. Kogo mamy czynić uczniami? Chwila, on naprawdę powiedział: "narody"? No to Houston, mamy problem. Zapewne to błąd tłumaczy, zaś w rzeczywistości chodzi o pojedyncze jednostki spośród narodów... "Narody" - brzmi przerażająco. Podobnie jak słowo "Goliat", "obwarowane miasta" (Lb 13.28), "olbrzymi" (Lb 13.33). "Nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy" (Lb 13.31). Dołączyłeś już do drużyny maruderów? 

5. Abyśmy ten cel byli w stanie wypełnić nie możemy być biblijnymi, doktrynalnymi minimalistami wzywającymi do nawrócenia. 

6. Pan Jezus wskazuje na dwa aspekty uczniostwa: a) chrzczenie narodów b) uczenie ich przestrzegać słów Chrystusa. Nie zastępujmy Jego metod - własnymi. Nie możemy mówić o prowadzeniu biblijnego uczniostwa jeśli unikamy którejkolwiek z tych rzeczy.

7. "A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata". Możemy iść odważnie. Nie jesteśmy osamotnieni. Nie walczymy ludzkimi środkami: arogancją, przekonaniem o własnej wyższości, pogardą, pychą, kłamstwem, manipulacją. Na czele naszej misji w świecie stoi sam Król nieba i ziemi.