wtorek, 20 października 2015

Jako w niebie tak i w kościele?

"Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi" 

W Modlitwie Pańskiej nie prosimy to, by na ziemi zapewniana była pełnia swobód dla wszystkich, w tym wolność do pogwałcania Bożego Prawa. Nie modlimy się, aby ziemia była neutralna światopoglądowo, a wola Boża działa się "jako w niebie, tak i w kościele". 

 Prosimy raczej o realizację Bożej woli na *ziemi*, tak jak jest realizowana *w niebie*. Tak, tak, na całej ziemi! W Polsce też. W Sejmie też. W teatrze też. W kodeksie cywilnym też. W systemie podatkowym też.

Naprawdę?! 
Pozwól, że odpowiem pytaniem. Czy naprawdę i szczerze modlisz się: "bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi" ?! Poważnie? Naprawdę jest tam ziemia? 

Warto, by o tym pamiętali w szczególności chrześcijańscy politycy, ale również my, którzy ich wybieramy. Każdy z nas powinien też o to zabiegać w sferach, do których Król nas oddelegował. "Bądź wola Twoja w mojej pracy, w mojej rodzinie, w moim małżeństwie, w moim charakterze, w mojej terapii, w mojej walce z nałogami itd."