piątek, 6 listopada 2015

Boże Słowo vs. pornografia

Psalm 101.3 
Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców, nie przylgnie ono do mnie. 

Psalm 119.9-10 
Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich. Z całego serca szukam ciebie; nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! 

Psalm 119.37 
Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej! 

Przysłów 7.25-27 
Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami! Gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom - to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. 

Hioba 31.1 
Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. 

Ew. Mateusza 5.28-29 
Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. 

List do Rzymian 6.12 
Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. 

List do Rzymian 13.14 
Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. 

1 List do Koryntian 6.18 
Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. 

List do Efezjan 5.3 
A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. 

2 List do Tymoteusza 2.22 
Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. 

1 List Piotra 2.11 
Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy.