sobota, 21 listopada 2015

Włącz się w służbę swojego Kościoła

W jaki sposób każdy chrześcijanin może uczestniczyć w misji i ewangelizacji Kościoła?

1. Być wiernym Jezusowi mężem i tatą w swoim domu.
2. Będąc uczciwy, sumienny i rzetelny w swojej pracy.
3. Modlić się o misję i ewangelizację Kościoła.
4. Uczestniczyć w pełen pasji sposób w nabożeństwach Kościoła.
5. Być wierny w dziesięcinie i finansowych odpowiedzialnościach wobec Boga (i Kościoła).
6. Mając okazje do indywidualnych rozmów o Bogu - składać  świadectwo o Nim.
7. Budować zdrowe więzi w Kościele i służyć innym swoimi obdarowaniami.