piątek, 5 lutego 2016

Hejterzy

Nancy Wilson 

Wezwanie do miłości wzajemnej jest najbardziej podstawową chrześcijańską doktryną. Mamy być rozpoznawani po miłości do innych. Mimo to, niektórzy widzą nas jako hejterów. Nie tak dawno temu pewna kobieta podeszła do mojego męża i do mnie, gdy byliśmy na kolacji, i nazwała go hejterem. Zaprzeczyłam jej. Na pewno nie jest hejterem jak ona to oceniła. 

Jednak później myślałam o tym i zdałam sobie sprawę, że w rzeczywistości mój mąż jest hejterem. Podobnie jak ja. Podobnie jak ty i podobnie jak ta kobieta. Wszyscy czegoś nienawidzą. Ona najwyraźniej nienawidzi hejterów. Ale bycie hejterem nie jest rzeczą złą samą w sobie. Wszystko zależy od tego, czego nienawidzimy. 

Sam Bóg nienawidzi wiele rzeczy. Nienawidzi grzechu. Gdyby nie nienawidził grzechu, Chrystus nie umarłby krzyżu, aby odkupić nas od niego. Bóg jest ostatecznym hejterem ponieważ nienawidzi grzechu bardziej niż ktokolwiek z nas i dobrze zrobimy jeśli znienawidzimy to, co On nienawidzi bardziej niż my. Spójrzmy na siedem rzeczy, które nienawidzi Bóg : 

1. Butne oczy, 
2. Kłamliwy język, 
3. Ręce, które przelewają krew niewinną, 
4. Serce, które knuje złe myśli, 
5. Nogi, które śpieszą do złego, 
6. Składanie fałszywego świadectwa, 
7. Sianie niezgody między braćmi. (Księga Przysłów 6.16-19) 

Czy nienawidzisz tych rzeczy? Jeśli tak, to przypuszczam, że również jesteś hejterem. I wszyscy jesteśmy w dobrym towarzystwie, ponieważ nasz Stwórca tak bardzo ukochał świat i tak bardzo znienawidził grzech, że posłał swego jednorodzonego Syna na ten świat. 

 „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (List do Rzymian 5.8). 

Jeśli kochasz właściwe rzeczy, to będziesz zawsze nienawidził tych rzeczy, które im zagrażają. Czy kochasz swoją wolność? W takim razie nienawidzisz tyranii. Czy kochasz dziecko w łonie matki? Więc nienawidzisz aborcji. Czy kochasz małżeństwo? W takim razie nienawidzisz cudzołóstwa, wszeteczeństwa i sodomii. Czy kochasz prawdę? Więc nienawidzisz fałszu. 

W tym postawionym do góry nogami świecie, jeśli nienawidzisz tego, czego nienawidzi Bóg, jesteś nazywany hejterem. Przypomina mi to człowieka, który jednocześnie krzyczał na mojego męża, szarpał go jedną ręką, a drugą trzymał duży znak z napisem: „Stop nienawiści!” 

„Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.” (Księga Izajasza 5.20) 

Jeśli jesteś nazywany hejterem, upewnij się, że ma to miejsce za nienawiść wobec tych samych rzeczy, które nienawidzi Bóg. Tak jak kochamy niedoskonale, tak nienawidzimy niedoskonale. Ale mimo wszystko, jesteśmy wezwani, by robić jedno i drugie, a wszystko na Bożą chwałę. 

Artykuł ukazał się na stronie: http://www.feminagirls.com/ Autorka jest żoną, mamą, babcią, autorką książek na temat rodziny. W języku polskim ukazały się „Owoc jej rąk” oraz „W bramach ją wysławiajcie”. 

Tłumaczenie: Paweł Bartosik