wtorek, 8 marca 2016

Kim jest kobieta?

Drogie Panie, wszelkich błogosławieństw i spełnienia w byciu kobietą według Bożego upodobania! :-) Na okazję dzisiejszego Dnia Kobiet - krótko o tym jakie konsekwencje niosą ze sobą poszczególne religie i światopoglądy w spojrzeniu na godność i wartość kobiety. 

DARWINISTYCZNY EWOLUCJONIZM: Jesteście przypadkowymi, dwunożnymi żyjątkami, które w procesie doboru naturalnego ustępują miejsca silniejszym osobnikom i są przez nich wykorzystywane. Natura zdeterminowała waszą podrzędną, przedmiotową i służebną pozycję w przyrodzie. 

FEMINIZM: Siostry, wasza wartość wynika z tego, że musicie być jak mężczyźni: robić to co mężczyźni, wyglądać jak mężczyźni, zarabiać jak mężczyźni. 

GENDER: Kobieta - jedna z 56 opcji płci do wyboru.

ISLAM: Koran 4:34 "Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. (...). I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu". 

BUDDYZM: Dziś masz ciało kobiety, jutro możesz mieć ciało żaby. 

ATEIZM: Jesteście tu przypadkiem. Waszym ojcem jest Stary, Dobry, Wielki Wybuch, a waszą daleką krewną jest krewetka, z którą macie wspólną pra-pra-pra...babcię. Zmierzacie donikąd, ponad wami nie ma żadnego prawa, moralności, miłości, sprawiedliwości, ani Boga, który daje Wam wyjątkową godność i otacza prawem do życia, bycia kochaną, szanowaną. 

AGNOSTYCYZM: A skąd ja mam wiedzieć czy jesteś kobietą i jak mam cię traktować? Wypchaj się! Znaczy... nie wiem czy masz się wypchać. 

PORNOGRAFIA: Istniejesz dla mojej przyjemności. 

PACYFIZM: Chyba nie skrzywdzisz człowieka, by bronić dziewczyny?!

POSTMODERNIZM: Płeć to wymysł zacofanych kultur. Jesteś tym, kim się czujesz. Nie ma prawd ostatecznych. Poza naszą. 

IDEOLOGICZNY WEGETARIANIZM: Nie jemy naszych sióstr świnek i sióstr kur. Ich życie ma tę samą wartość co życie naszych córek i matek. 

CHRZEŚCIJAŃSTWO: Jesteś córką Króla, nosicielką piękna w Bożym świecie, uczynioną na Jego obraz i podobieństwo. Sam Bóg stał się człowiekiem, by oddać za Was życie. 

"Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety." (1 Koryntian 11.11). 

"Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie." (List do Galacjan 3.28) 

„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie” (List do Efezjan 5:25). 

„Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości! Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją – mówi Pan, Bóg Izraela – plami swoją szatę występkiem – mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni!”(Księga Malachiasza 2:13-16). 

„Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody” (1 List Piotra 3:7).