środa, 8 czerwca 2016

Biblia jest autorytetem we wszystkim

"Biblia jest autorytetem we wszystkim, o czym mówi. I co więcej, ona mówi o wszystkim. Nie oznacza to, że mówi o footballu, atomach, itp. bezpośrednio, lecz oznacza to, że mówi o wszystkim albo w sposób bezpośredni, albo przez implikację (wnioskowanie). Mówi nam nie tylko o Chrystusie i jego dziele, ale także o tym, kim jest Bóg i skąd wziął się wszechświat. Mówi nam o teizmie, ale także o chrześcijaństwie. Daje nam filozofię historii oraz historię. Informacje na te wszystkie tematy są utkane w nierozerwalną całość. Tylko wówczas kiedy odrzucisz Biblię jako Słowo Boże będziesz mógł oddzielić jej religijne i moralne pouczenia od tego, co mówi, na przykład o świecie fizycznym".

Cornelius Van Til