piątek, 16 września 2016

Prawo do bycia zjedzonym

Czy Prawo Boże stoi w opozycji do praw człowieka? Nie. Boże Prawo jest źródłem praw człowieka. Jest ono fundamentem wolności, bezpieczeństwa i ochroną przed ludzką tyranią. Szukanie praw człowieka poza Bogiem, który nadał człowiekowi godność i wartość jest szukaniem czegoś, co nie istnieje. 

Człowiek nie ma godności, wartości, praw w oderwaniu od Boga, który uczynił go swoim obrazem na ziemi. W oderwaniu od Boga człowiek pozostaje przypadkowym, wyewoluowanym żyjątkiem napędzanym wyładowaniami atomów w czaszce, które zginie lub przetrwa (tylko po co?) w procesie doboru naturalnego, jak wszystko inne w przyrodzie. Bez Boga nie posiadamy żadnych praw - poza prawem do bycia pobitym, zabitym, zdeptanym, okradzionym, spalonym lub zjedzonym.

Prawa człowieka nie są więc czymś, co pochodzi od człowieka, lecz czymś, co pochodzi od Boga. A celem ich nadania jest społeczeństwo, którego życie, wartości, kultura są oparte na Bożym objawieniu